Добре дошли в нашия магазин!

Категории

GDPR Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на kostenurko.com

 

Ние в Kostenurko.com пазим цялата информация за теб по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на твоите лични данни. Можеш да прочетеш описанието на всички неща тук.

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на твоите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на твоите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползваш услугите на сайта kostenurko.com („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Кои данни са лични данни?


Съгласно приложимите разпоредби на „Регламента“, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице"

 

Нашите принципи за защита на личните ти данни

 • Законосъобразност и прозрачност

Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме нашите услуги;

б) с твое съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно ти потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Ти сам решаваш дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълваш имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея, но всичко друго решаваш ти.

 • Право на информиран избор

Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 • Достъп до данните ти

Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни.

 • Ограничение на целите

Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 • Сигурност на данните

За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към теб задължения.

 • Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме твоите личните данни с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито ти осигуряваме ние.

Как използваме твоите данни

Kostenurko.com събира и използва твоята лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към теб като потребител на нашите услуги описани в Общите условия.

Ето няколко примера как го правим:

 • По силата на договора между нас

Използваме твоите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си към теб. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с теб във връзка с нашите услуги (например за извършване на доставка, за направено плащане и други). Най- вече използваме данните ти, за да ти предлагаме съобразени с нуждите ти продукти.

 • Защита на самоличността ти

Ние се грижим за сигурността на твоята информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействаш с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на твоята самоличност, като например потребителско име и парола, преди да ви дадем достъп до личните ти данни.

 • Проучвания и иновации

Създаваме нови продукти, функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

 • Реклама

Предоставяме ти промоционални оферти в съответствие с твоите интереси за услуги на Kostenurko.com. Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Може да споделяме част от информацията за теб с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да ти показваме реклами, които представляват интерес за теб. 

Какви твои данни събираме

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използваш и може да включват следното:

 

Информация, която предоставяш директно

 • Информация за обратна връзка с теб (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).
 • Данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами.
 • Данни за акаунта – информация за това как купуваш или се регистрираш за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта ти.
 • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти ти.
 • Демографски данни – например държавата, в която живееш, твоят пол, възраст, обща информация за образованието ти.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ти във връзка с нашите услуги (от това, което споделяш с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ти за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която ти предоставяме.
 • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ти позволяват да споделяш информация с твоите социални мрежи и да общуваш с нас чрез уеб сайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за теб, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаеш с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използваш.
 • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията ти.

Помни, че не си длъжен да споделяш личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако избереш да не споделиш тази информация, няма да можем да ти предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ти.

Информация, която събираме автоматично, когато ползваш нашите услуги

 • информация за посещението и активността ти в нашия уебсайт, включително съдържанието, които разглеждаш и използваш. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки. 
 • анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги. В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдеш идентифициран чрез използване на тези данни с наличните технологии.

Информация от трети страни

 • Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
 • За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от вашата организация или училище. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните ти данни, когато използваш нашите услуги или когато комуникираш с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните ти

В Kostenurko.com въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

Как споделяме твоите данни

Споделяме личните ти данни само така:

 • Споделяне с доставчици на услуги

Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

 • Корпоративни трансакции

Ако в някакъв момент Kostenurko.comреши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните ти данни при този тип трансакции.

 • Спазване на закона

Можем да споделяме личните ти данни, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

Как можеш да получаваш допълнителна информация от нас

Реклами и предложения в сайтове на трети лица

 • Kostenurko.com има реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни
 • Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействате с нашия уеб сайт, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ви, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за вас Услуги. 

 

Упражняване на твоите права и връзка с нас

Имаш право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил, или които съхраняваме за теб. Имаш право също така да заявиш коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ти данни, както и да изискваш разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ти може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

Можеш да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме твоите лични данни и ако отговорът е да, да поискаш достъп до тях. Това става като изпратиш искане до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

 • Право на поправка

Можеш да поискаш от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

Ако обработваме твоите данни на основание наш легитимен интерес, ти имаш право да възразиш по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

При определени обстоятелства е възможно да поискаш от нас да изтрием твоите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ти предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

Можеш да поискаш от нас ограничаване в обработването на личните ти данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

При определени обстоятелства е възможно да имаш право да получиш своите лични данни, които си ни предоставил, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискаш прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

Ако мислиш, че твоите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можеш да се свържеш и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

 

Свържи се с нас

Ние в Kostenurko.com ценим твоето мнение. Ако имаш въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на твоите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можеш да се свържеш с нас на:

 

Имейл: info@kostenurko.com

Адрес: гр. София, жк Гоце Делчев, бл. 36

 

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за твое удобство. Съветваме те да се запознаеш с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизаш, преди да позволиш събиране на данни за теб.